Heb je interesse in de adoptie van 1 van onze honden? HIER lees je meer over onze adoptieprocedure 
 
dierenstichting nederland

Privacyverklaring

Privacybeleid Dierenstichting Nederland


https://www.dierenstichtingnederland.nl

Datum: 18 mei 2018


Over ons privacybeleid

Dierenstichting Nederland geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor  uitvoeren en het verbeteren van onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Dierenstichting Nederland.

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 18/05/2018, met het

publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met

betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken.


Contactgegevens Dierenstichting Nederland

Jisperstraat 20

1441 ZK Purmerend

Nederland

T (064) 620-6665

E info@dierenstichtingnederland.nl

Contactpersoon voor privacyzaken: G. Hoffman


Over de gegevensverwerking

Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Welke gegevens verwerken wij:

- Voor- en achternaam (i.v.m. huisbezoek en adoptie)

- Adresgegevens (i.v.m. huisbezoek en adoptie)

- Telefoonnummer (i.v.m. contact opnemen, huisbezoek en adoptie)

- E-mailadres (i.v.m. contact opnemen, huisbezoek en adoptie)

Bij de daadwerkelijke adoptie van een hond vragen wij u zicht te legitimeren.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dierenstichtingnederland.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Website software | LBMedia

Op onze website staat een contactformulier. Hier wordt gevraagd naar uw naam, emailadres en telefoonnummer zodat wij op uw vraag of opmerking kunnen reageren. Onze website is ontwikkeld met software van LBMedia. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. LBMedia heeft toegang tot uw gegevens om ons LBMedia ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.

LBMedia is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende

beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid.


Internetprovider | Ziggo

Wij maken voor ons reguliere e-mailverkeer en het beantwoorden van de hierboven genoemde berichten via het contactformulier gebruik van de diensten van Internetprovider (Ziggo). Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Ziggo heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.


Communicatie
:

Communicatie vindt tevens plaats via telefonisch contact en social media kanalen als Facebook Messenger en What’s app.


Donaties:

Voor het ontvangen van donaties voor onze stichting maken wij gebruik van de diensten van Doneeractie.nl


Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de adoptie of een aanvraag hiertoe waarbij u de gegevens vrijwillig aan ons verstrekt. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om aan administratieve of wettelijke  verplichtingen te voldoen.


Geautomatiseerde besluitvorming

Dierenstichting Nederland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dierenstichting Nederland) tussen zit.


Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dat wil zeggen zolang de adoptiehond bij u verblijft. Wij vinden het belangrijk om de verblijfplaats van door ons geplaatste dieren te bewaren zolang het dier leeft. U gaat hiermee akkoord bij het ondertekenen van de adoptiepapieren.  

Correspondentie tussen Dierenstichting Nederland en afgewezen adoptieaanvragen zullen worden verwijderd.


Cookies die wij gebruiken

Dierenstichting Nederland gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een

klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn

noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld

uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Dierenstichting Nederland op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dierenstichting Nederland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand

naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dierenstichtingnederland.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het

verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Dierenstichting Nederland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat

kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dierenstichting Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@dierenstichtingnederland.nl


Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

 

Wij gebruiken cookies om de gebruikerservaring te verbeteren en delen via social media mogelijk te maken. Door gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Privacy & Cookiebeleid
SLUITEN